Cercul de Pian

Cercul de Pian

Profesor: Mihnea Anton Dragoi (gradul I)

Profesor

  • director al Clubului Copiilor Sector 1 București
  •  coordonator al cercului pian
  • gradul didactic I

Consider că activitatea didactică și educațională pe care o coordonez în cadrul Clubului Copiilor Sector 1 București este un act de vocație profesională centrată exclusiv pe interesul principalului beneficiar al educației – elevul. Calitățile muzicale native ale elevilor trebuie aprofundate, prelucrate și stimulate în cadrul orelor de curs, elementul permanent de feed-back al relației profesor – elev generând astfel principalul mijloc de etalare a progresului elevilor și al rezultatelor profesorului. Caracterul simbiotic al abordării orelor de curs în cadrul desfășurării procesului didactic evidențiază elocvent sincretismul și modalitatea sintetică de cuantificare a multitudinii aspectelor educative ilustrate de către dascăl în cadrul organizării și derulării activității, anticipând astfel rezultatele obținute – finalitatea demersului didactic. Așadar, vă invit, dragi elevi, să descoperim împreună, în cadrul cercului pian, o lume minunată, fundamentată pe un limbaj arhetipal, sublimul fenotipului exprimării artistice muzicale și pianistice, a cărui forță vă poate conduce și integra în infinitul genezei umane, propunându-vă o abordare crosscurriculară și transcurriculară a activității, descoperind consacrarea acestei științe artistice și implementând metode și mijloace de parcurgere moderne și performante, în dorința perenă de a ne redescoperi în permanență și de a ne cunoaște.