Cercul de Pian

Cercul de Pian

Profesor: Horia Sabin Dragoi (gradul I)

Profesor

 • director al Clubului Copiilor Sector 1 București
 •  coordonator al cercului pian
 • gradul didactic I
 • gradație de merit (2015-2020)
 • profesor mentor al I.Ș.M.B.
 • formator național acreditat
 • expert acreditat A.R.A.C.I.P.
 • expert al C.C.M. – M.E.N.C.Ș.
 • membru al C.N.E.M.E.
 • membru de onoare al Fundației ”MARȚIAN NEGREA”
 • titular al Colegiului Național de Muzică „GEORGE ENESCU”, catedra pian principal
 • președinte și membru în numeroase jurii ale competițiilor pianistice și muzicale naționale și internaționale
 • activitate solistică și competițională în calitate de pianist
 • peste 25 de ani de experiență didactică
 • peste 15 ani de experiență managerială
 • absolvent a numeroase cursuri de formare profesională continuă în domeniul educației și al managementului

Consider că activitatea didactică și educațională pe care o coordonez în cadrul Clubului Copiilor Sector 1 București este un act de vocație profesională centrată exclusiv pe interesul principalului beneficiar al educației – elevul. Calitățile muzicale native ale elevilor trebuie aprofundate, prelucrate și stimulate în cadrul orelor de curs, elementul permanent de feed-back al relației profesor – elev generând astfel principalul mijloc de etalare a progresului elevilor și al rezultatelor profesorului. Caracterul simbiotic al abordării orelor de curs în cadrul desfășurării procesului didactic evidențiază elocvent sincretismul și modalitatea sintetică de cuantificare a multitudinii aspectelor educative ilustrate de către dascăl în cadrul organizării și derulării activității, anticipând astfel rezultatele obținute – finalitatea demersului didactic. Așadar, vă invit, dragi elevi, să descoperim împreună, în cadrul cercului pian, o lume minunată, fundamentată pe un limbaj arhetipal, sublimul fenotipului exprimării artistice muzicale și pianistice, a cărui forță vă poate conduce și integra în infinitul genezei umane, propunându-vă o abordare crosscurriculară și transcurriculară a activității, descoperind consacrarea acestei științe artistice și implementând metode și mijloace de parcurgere moderne și performante, în dorința perenă de a ne redescoperi în permanență și de a ne cunoaște.